online lub stacjonarnie

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA ZAWODOWE
 • ochrona zwierząt
 • dobrostan zwierząt

Kurs Transport zwierząt - licencja

 • Kierowcy i konwojenci
 • Hodowcy zwierząt
 • Transportowcy

430 zł

online

stacjonarnie

Kurs Ubój zwierząt - dobrostan

  • Pracownicy ubojni
  • Inspektorzy dobrostanu
  • Rolnicy-hodowcy

380 zł

online

stacjonarnie

Kurs Opiekun
zwierząt - schronisko

 • Pracownicy schronisk
 • Wolontariusze i urzędnicy
 • Funkcjonariusze

590 zł

stacjonarnie

Kurs Ochrona brojlerów

 • Hodowcy drobiiu
 • Właściciele kurników
 • Pracownicy hodowli

380 zł

online

stacjonarnie

Programy naszych kursów przygotowują Słuchaczy do wykonywania wszelkich czynności zawodowych z poszanowaniem praw zwierząt oraz troski o ich dobrostan.

 

Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

 

 * Artykuł 1 "Ustawy o ochronie zwierząt"

Od czasu wstąpienia do UE (1 V 2004) Polska przyjęła i ratyfikowała szereg aktów normatywnych podnoszących kwestie dobrostanu zwierząt. Przyjęto w tym czasie również wiele rodzimych regulacji prawnych podejmujących tematykę humanitarnego traktowania zwierząt w procedurach hodowli, transportu i uboju gospodarczego.

Interesujące, ciekawe...

 

Zabrania się zabijania zwierząt, z wyjątkiem uboju i uśmiercania zwierząt gospodarskich oraz uśmiercania dzikich ptaków i ssaków utrzymywanych przez człowieka w celu pozyskania mięsa i skór.

Niedopuszczalne jest znęcanie się nad zwierzętami. Przez "znęcanie się" należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania zwierzętom bólu lub cierpienia. W tym znaczeniu przestępstwem jest nie tylko podejmowanie takich czynności ale również niepodjęcie działań zapobiegawczych przez świadka zdarzenia.

W krajach Unii Europejskiej dopuszcza się dokonywanie gospodarczego uboju zwierząt wyłącznie po ich wcześniejszym ogłuszeniu, czyli w stanie nieświadomości spowodowanej przewidzianymi prawem procedurami. Tylko niektóre kraje europejskie, w tym wciąż Polska, dopuszcza możliwość ograniczonego uboju zwierząt z pominięciem procedury ogłuszania w celu pozyskania mięsa konsumpcyjnego dla potrzeb niektórych środowisk religijnych, wg. zasad określonych regułami judaizmu bądź islamu (tzw. "ubój rytualny").
 

W przepisach Unii Europejskiej konie, to „zarejestrowane...” bądź „niezarejestrowane nieparzystokopytne". W świetle tych przepisów, zarejestrowane, to konie, w których paszporcie znajdziesz rodowód.

Własne zwierzęta towarzyszące (psy, koty itp.), w ilości do 5 szt, możesz przewozić w celach niekomercyjnych bez ograniczeń wynikających z przepisów o transporcie zwierząt. Powinny mieć czip (identyfikacja), muszą być zaszczepione przeciw wściekliźnie i odrobaczone, a w podróżach zagranicznych, muszą mieć paszport i aktualne świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza weterynarii.

Jeśli wieziesz swojego psa w przestrzeni pasażerskiej
samochodu koniecznie zastosuj uprzęż wpinaną w gniazda pasów bezpieczeństwa lub ulokuj zwierzę w kontenerze przymocowanym do konstrukcji pojazdu. Zadbaj o życie i zdrowie swojego pupila i o bezpieczeństwo podróżnych. 

Wiele zwierząt cierpi na chorobę lokomocyjną. Jeśli Twój pupil również ma z tym problem, przed podróżą skontaktuj się z lekarzem weterynarii.

Okoliczności związane z przemieszczeniem zwierząt przy użyciu środków transportu drogowego są źródłem silnej reakcji stresowej, która w skrajnych przypadkach prowadzić może nawet do śmierci zwierzęcia. Zagrożenie to dotyczy głównie zwierząt hodowlanych i dzikich, wobec których należy stosować przewidziane prawem procedury. Im dłużej trwa podróż, tym zagrożenie dla zdrowia i życia zwierząt jest większe.

Ślimaki nie są kręgowcami w związku z czym ich transport nie jest objęty przepisami Rozporządzenia Rady UE 1/2005. Przewozimy je po schłodzeniu do ok. 5 stopni C. W takiej temperaturze zapadają w stan hibernacji i są traktowane jak przedmiot nieożywiony.

Po wystąpieniu z Unii Europejskiej, Wielka Brytania stosuje własny system procedur i przepisów regulujących zasady transportu żywych zwierząt. Przewoźnik europejski, który wykonuje usługi komercyjnego  przewozu zwierząt do i z Wielkiej Brytanii zobowiązany jest nie tylko spełnić wymagania Rozporządzenia nr 1/2005 Rady Unii Europejskiej ale również dostosować się do wszystkich przepisów prawodawstwa brytyjskiego. Informacje na temat przepisów brytyjskich znajdziesz na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii. czytaj >>>  W sprawie przewozu zwierząt towarzyszących podróżnym (psy, koty itp.). czytaj >>>

 

O nas

Kursy i szkolenia w NOVUM  

Przedsiębiorstwo Usługowe NOVUM, to działalność gospodarcza osoby fizycznej. Firma działa od grudnia 1989 roku i zajmuje się głównie świadczeniem usług z zakresu oświaty pozaszkolnej. Prowadzi m.in. Szkołę Języków Obcych NOVUM.

W toku wieloletniej działalności z różnorodnej oferty usług oświatowych NOVUM skorzystało już ponad 35.000 osób.

Dysponujemy bogatą tradycją organizacji kursów z zakresu technik pracy biurowej, kursów komputerowych i innych, nawet florystycznych.

Firma jest rozpoznawana w kraju jako ceniony organizator szkoleń podejmujących tematykę ochrony weterynaryjnej i dobrostanu zwierząt. W tym obszarze działalności nasze doświadczenia gromadzimy od 2004 roku i szczycimy się dorobkiem ponad 16.000 absolwentów tego typu kursów.

Od 2012 roku NOVUM świadczy usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego a od czerwca 2014 roku ściśle współpracuje z jednym z największych na polskim rynku ubezpieczycieli – Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ S.A.

NOVUM - najlepszy wybór.

Wyszkoliliśmy tysiące słuchaczy. Ty też możesz nam zaufać.

 • Firma z 30 letnią tradycją
 • Tysiące zadowolonych klientów
 • Życzliwa obsługa
 • Łatwy kontakt
 • Kompetentni wykładowcy
 • Kursy online i stacjonarne
 • SZYBKO, WYGODNIE, TANIO

Komentarze i opinie

Oceny i opinie naszych kursantów, z ostatnich miesięcy szkoleń.

Jan Kowalski
Dziękuję za profesjonalne szkolenie
Anna Marzec
Serdecznie polecam

© Copyright 2024 NOVUM - Realizacja Agencja SEO Kielce SEMLife.pl