Kurs:

Transport zwierząt - licencja

Kiedy?
Online
każdego dnia, dostępny 24/7
Stacjonarnie
w uzgodnionych terminach - skontaktuj się
Gdzie?
Online
w biurze, w domu, w dowolnym miejscu
Stacjonarnie
w naszej siedzibie lub w Twojej firmie
Za ile?
Online
cena kursu: 430 zł (od osoby)
Stacjonarnie
cena negocjowana (skontaktuj się)

Uzyskaj licencję wymaganą przy transporcie drogowym wszystkich gatunków żywych zwierząt kręgowych.

Licencja zgodna z Rozporządzeniem Rady UE nr 1/2005, honorwana w Polsce i we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

Zdobądź dobrze płatny zawód poszukiwany na europejskim rynku pracy.

Online - 430 zł

 • 100% interaktywny
 • nowoczesny
 • bez wychodzenia z domu
 • przy własnym komputerze
 • najwygodniejsza forma kształcenia
 • uczysz się kiedy chcesz

Dostępny w każdej chwili (24/7)

Rozpocznij naukę choćby teraz

Stacjonarnie - 430 zł

 

 

 • indywidualnie - zapisy trwają, czekamy na Ciebie
 • dla firm i grup - skontaktuj się i uzgodnij termin

 

 

Najbliższy termin szkolenia:

2024-07-13 (sobota)

Miejsce szkolenia:

Kielce  / Dla grupy - do uzgodnienia

Możliwość szkolenia online

W dogodnym dla Ciebie terminie, bez pośpiechu i konieczności wychodzenia z domu. - Zaoszczędzisz czas i pieniądze.

Wykładowcy z doświadczeniem

Skorzystaj z ciekawej formy zajęć prowadzonych przez doświadczonych wykładowców. Zdobywaj wiedzę od najlepszych.
PL
UE

Licencja ważna w całej Europie

Kursy dostosowane są do aktualnego stanu przepisów prawnych. Licencja ważna w Polsce i we wszystkich krajach UE.

Dla kogo ten kurs?

 • kierowcy i konwojenci odpowiedzialni za dobrostan zwierząt podczas transportu
 • pracownicy baz przeładunkowych i punktów gromadzenia zwierząt, w tym targowisk i punktów obrotu handlowego
 • przedsiębiorcy transportowi, kadry kierownicze i pracownicy odpowiedzialni za organizację transportu w firmach logistycznych i zakładach przetwórstwa zwierząt
 • rolnicy i hodowcy zwierząt, pasjonaci sportów jeździeckich, hodowcy gołębi pocztowych, zwierząt towarzyszących itp.
 • pracownicy schronisk i hoteli dla zwierząt, pracownicy gmin, funkcjonariusze straży miejskiej, policji itp.

Dlaczego warto odbyć to szkolenie?

Dla zdecydowanej większości zwierząt, okoliczności związane z ich przemieszczaniem, to sytuacja nowa, nagła  i nieznana, która może być przyczyną silnej reakcji stresowej. Niewłaściwa organizacja i przebieg transportu wpływa bezpośrednio na obniżenie dobrostanu, może prowadzić do poważnych kontuzji i urazów a nawet do przypadków śmierci zwierząt. Brak profesjonalizmu ze strony osób odpowiedzialnych za opiekę nad zwierzętami, niewłaściwe warunki przewozu i długotrwałość transportu może tworzyć sytuację wypełniającą definicję znęcania się nad zwierzętami. Wpłynąć to może nie tylko na negatywną ocenę wykonanej usługi przewozowej ale jest zagrożone poważnymi sankcjami prawnymi, z karą aresztu włącznie. Program szkolenia pozwoli Ci poznać:

 • informacje dot. fizjologii poszczególnych gatunków, istotne dla realizacji przewozu
 • przepisy normujące zasady transportu zwierząt
 • wymagania wobec środków transportu
 • zasady dobrej praktyki przy transporcie żywych zwierząt
 • dokumentację przewozów i obowiązujące w tym obszarze procedury

Co da mi ten kurs?

Absolwenci szkolenia otrzymują:

 • wiedzę i umiejętności niezbędne przy transporcie żywych zwierząt
 • zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia i złożenie wymaganego egzaminu
 • licencję dla kierowców i osób obsługujących transport zwierząt, zgodną z art. 17 ust. 2 Rozporządzenia Rady UE nr 1/2005 - licencja UE >>>

Licencja jest dokumentem upoważniającym do sprawowania opieki nad zwierzętami w procedurach transportu drogowego, wymaganym na etapie uzyskiwania zezwolenia na przewóz zwierząt i egzekwowanym przy każdej kontroli prowadzonej przez funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego bądź odpowiedników tej instytucji w państwach Unii Europejskiej. Brak na pokładzie środka transportu osoby legitymującej się w/w licencją zagrożone jest poważną sankcją karną przewidzianą w treści Ustawy o transporcie.

Zarys programu szkolenia

Czas realizacji kursu - 8 godzin.

 

Tematyka wykładów:

 1. Wybrane zagadnienia z zakresu fizjologii zwierząt:
  • zachowania zwierząt - behawior,
  • mechanizm stresu u zwierząt,
  • miopatie stresowe.
 2. Dobrostan zwierząt - definicja i znaczenie pojęcia.
 3. Zagrożenia epidemiczne w warunkach przemieszczania zwierząt:
  • mechanizmy rozprzestrzeniania chorób,
  • najgroźniejsze jednostki chorobowe.
  • zoonozy.
 4. Obowiązujące przepisy krajowe oraz prawodawstwo UE w zakresie ochrony zwierząt podczas transportu drogowego:
  • prawodawstwo,
  • wymagania wobec przewoźników,
  • procedury formalne,
  • różnorodność procedur transportowych.
 5. Przepisy techniczne:
  • środki transportu zwierząt - wymagania konstrukcyjne,
  • szczególne zasady użytkowania pojazdu,
  • zdolność zwierząt do transportu,
  • załadunek, rozmieszczenie i wyładunek zwierząt - metody postępowania,
  • mycie i dezynfekcja pojazdów,
  • procedury operacyjne.

 

 

 1. Opieka nad zwierzętami podczas przewozu i postojów. Kontrola dobrostanu:
  • postoje i przerwy w transporcie,
  • karmienie pojenie i inne czynności obsługi zwierząt,
  • postępowanie ze zwierzętami chorymi bądź rannymi,
  • maksymalny czas transportu,
  • transport w pojemnikach i kontenerach,
  • wpływ warunków atmosferycznych na organizację i przebieg transportu,
  • przewóz mniej typowych gatunków (zwierzęta dzikie i towarzyszące, konie sportowe, gołębie pocztowe, ryby).
 2. Wymagana dokumentacja towarzysząca przesyłce żywych zwierząt:
  • informacja o przesyłce,
  • dokumenty identyfikacyjne zwierząt,
  • świadectwo zdrowia zwierząt,
  • łańcuch żywieniowy.
 3. Szczególne wymagania dot. transportów długotrwałych (powyżej 8 godz.):
  • szczególne cechy środka transportu do przewozów długotrwałych,
  • dziennik podróży - szczególny rodzaj dokumentacji (omówienie),
  • obowiązki opiekuna zwierząt (konwojenta).
 4. Rola punktów gromadzenia i odpoczynku zwierząt.
 5. Wykorzystanie technologii GPS przy nadzorze i kontroli transportów zwierząt.
 6. Egzamin kompetencyjny.

Transport koni. - Ciekawe...

W przepisach Unii Europejskiej, konie, to "zarejestrowane..." bądź "niezarejestrowane nieparzystokopytne". Zarejestrowane, to te konie, w których paszporcie widnieje rodowód.


Przepisy Rozporządzenie 1/2005 traktują konie wykorzystywane do celów sportowych i rekreacyjnych w sposób szczególny i wychodzą naprzeciw potrzebom hodowców. Różnicują sposób traktowania tych zwierząt przy przewozie pojedynczych egzemplarzy koni "sportowych" od zbiorowych transportów koni rzeźnych.

 

Konia lub konie użytkowane dla własnych potrzeb rekreacyjnych, nawet jeśli jest to transport długotrwały (powyżej 8 godzin)  można przewozić przy użyciu własnego środka transportu bez żadnych szczególnych dokumentów uprawniających to takiego działania. Ale uwaga! Jeśli przewozisz konia koleżanki, posługujesz się pożyczoną bukmanką bądź jeździsz w celu wzięcia udziału w zawodach albo wystawch, transport  przestaje mieć cechy niekomercyjne. Musisz dysponować w takich przypadkach odpowiednim zezwoleniem na przewóz zwierząt oraz licencją wystawioną na osobę znajdującą się na pokładzie środka transportu.

 

Nawet przy długotrwałych transportach koni "sportowych" (bukmanka, koniowóz) nie jest wymagany dziennik podróży ani system automatycznego zapisu parametrów trasy wykorzystujący technologię GPS.

 
Zapisy na kurs
Przebieg szkolenia

1

Zainteresowany? - Wypełnij i wyślij zgłoszenie

Formularz zgłoszenia dostępny na naszej stronie (kliknij przycisk). - Cena kursu 430 zł.

2

Odbierz potwierdzenie

Po wysłaniu zgłoszenia otrzymasz korespondencję z potwierdzeniem jego przyjęcia oraz podstawowe informacje organizacyjne (e-mail + SMS).

3

Opłać kurs

Wykonaj przelew na podstawie informacji z „Potwierdzenia”.

Jeśli pilne, nie czekaj na potwierdzenie, pobierz dane, dokonaj przelewu i prześlij nam potwierdzenie operacji (e-mail, SMS, fax).

4

Rozpocznij naukę

Po otrzymaniu opłaty lub potwierdzenia przelewu otrzymasz:

kurs ONLINE

 • fakturę za naszą usługę
 • instrukcję użytkowania platformy edukacyjnej kursu
 • login i hasło dostępu do platformy edukacyjnej

kurs STACJONARNY

 • wiążący termin i miejsce szkolenia
 • zaproszenie do udziału w zajęciach

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

Cena kursu obejmuje udział w szkoleniu, egzamin oraz opłatę skarbową za wydanie licencji.

Licencje i zaświadczenia o odbyciu szkolenia wysyłamy w dniu wystawienia (decyzja administracyjna PLW), elektronicznie (e-mail) i równolegnie pocztą priorytetową.

Okres oczekiwania na oryginały dokumentów – nie dłużej niż 7 dni od daty zakończenia szkolenia.

W przypadku kursów stacjonarnych, zaświadczenia o odbyciu szkolenia wydajemy bezpośrednio po zdaniu egzaminu.

Licencje wysyłane są na adres płatnika, tożsamy z treścią faktury.

Najczęściej zadawane pytania

Kurs stacjonarny - jeden dzień, 8-10 godzin szkolenia.  Kurs online - jak długo chcesz. Za cenę kursu uzyskujesz dostęp do platformy kursu na okres 14 dni. Opanowanie programu nauczania wymaga 8-9 godzin współpracy z komputerem. Czas ten można rozłożyć na dowolne etapy i uczyć się w dowolnie wybranej porze dnia lub nocy.

Kursy stacjonarne odbywają się w wieloosobowych zespołach dydaktycznych, w grupach organizowanych na zasadzie "wolnego naboru" (zgłoszenia indywidualne) lub w grupach organizowanych przez zakłady pracy bądź instytucje. Na kursie online uczysz się indywidualnie i w dowolnym tempie.

Wcale nie musisz się przygotowywać. Współpraca z naszą platformą edukacyjną jest bezproblemowa i przyjazna nawet dla osób bez wcześniejszych doświadczeń pracy przy komputerze.

Sprawowanie opieki nad zwierzętami podczas transportu wymaga szczególnej wiedzy i umiejętności oraz wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Aby uniknąć problemów na drodze, uniknąć sankcji karnych z tytułu braku wymaganych kwalifikacji, nie narazić życia i zdrowia przewożonych zwierząt i nie zgrozić innym uczestnikom ruchu  drogowego, zapisz się na nasz kurs i uzyskaj licencję. Poznaj obowiązujące przepisy, procedury i zasady postępowania. Podejmij interesującą pracę i zostań mistrzem w swoim zawodzie. Ten dokument pozwoli Ci uzyskać dobrze płatną pracę, w Polsce lub w wybranym przez Ciebie kraju UE.

NOVUM - najlepszy wybór.

Wyszkoliliśmy tysiące słuchaczy. Ty też możesz nam zaufać.

 • Firma z 30 letnią tradycją
 • Tysiące zadowolonych klientów
 • Życzliwa obsługa
 • Łatwy kontakt
 • Kompetentni wykładowcy
 • Kursy online i stacjonarne
 • SZYBKO, WYGODNIE, TANIO

Komentarze i opinie

Oceny i opinie naszych kursantów, z ostatnich miesięcy szkoleń.

Jan Kowalski
Dziękuję za profesjonalne szkolenie
Anna Marzec
Serdecznie polecam

© Copyright 2024 NOVUM - Realizacja Agencja SEO Kielce SEMLife.pl