Kurs:

Ubój zwierząt - dobrostan

Kiedy?
Online
każdego dnia, dostępny 24/7
Stacjonarnie
w uzgodnionych terminach - skontaktuj się
Gdzie?
Online
w Twoim biurze, w domu lub innym miejscu
Stacjonarnie
w naszej siedzibie lub w Twojej firmie
Za ile?
Online
cena kursu 380 zł (od osoby)
Stacjonarnie
cena negocjowana (skontaktuj się)

Uzyskaj świadectwo kwalifikacji zawodowych zgodne z Rozporządzeniem Rady UE nr 1099/2009, honorowane w Polsce i we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Szkolenie obowiązkowe dla pracowników ubojni i osób uczestniczących w procedurach uboju zwierząt.

 

Zdobądź dobrze płatny zawód poszukiwany na europejskim rynku pracy.

Online - 380 zł

 • 100% interaktywny
 • nowoczesny
 • bez wychodzenia z domu
 • przy własnym komputerze
 • najwygodniejsza forma kształcenia
 • uczysz się kiedy chcesz

Dostępny w każdej chwili (24/7)

Rozpocznij naukę choćby teraz

Stacjonarnie - 380 zł

 

 

 • indywidualnie - zapisy trwają, czekamy na Ciebie
 • dla firm i grup - skontaktuj się i uzgodnij termin

 

 

Najbliższy termin szkolenia:

2024-06-15 (sobota)

Miejsce szkolenia:

Kielce / Dla grupy - do uzgodnienia

Kurs online

W dogodnym dla Ciebie terminie, bez pośpiechu i bez konieczności wychodzenia z domu. Zaoszczędź czas i pieniądze.

Wykładowcy z doświadczeniem

Skorzystaj z ciekawej formy zajęć prowadzonych przez doświadczonych wykładowców. Zdobywaj wiedzę od najlepszych.
PL
UE

Zaświadczenie ważne w całej Europie

Kursy dostosowane są do aktualnego stanu przepisów prawnych. Świadectwo kwalifikacji zawodowej ważne w Polsce i na terenie wszystkich krajów UE.

Dla kogo ten kurs?

 • pracownicy ubojni (wszystkie funkcje linii ubojowej)
 • inspektorzy dobrostanu w rzeźniach
 • przedsiębiorcy prowadzący rzeźnie
 • kierownictwo i pracownicy nadzoru w zakładach ubojowych
 • rolnicy-hodowcy prowadzący ubój na użytek własny (fakultatywnie)

Dlaczego należy odbyć to szkolenie?

Ustawa o ochronie zwierząt zabrania zabijania zwierząt z wyjątkiem sytuacji uzasadnionych potrzebami pozyskania produktów odzwierzęcych do celów gospodarczych (głównie mięsa konsumpcyjnego). Niezależnie od uzasadnienia, każda sytuacja wiążąca się z uśmiercaniem zwierząt wzbudza powszechne zainteresowanie a czasem rodzi silne emocje i protesty społeczne. Z tego względu procedury uboju uregulowane zostały szczegółowymi przepisami prawa a ich przestrzeganie podlega restrykcyjnemu nadzorowi. Normy te nakładają obowiązek humanitarnego postępowania i ochrony dobrostanu zwierząt. Służyć ma temu m.in powszechny obowiązek szkolenia wszystkich osób uczestniczących w procedurach ubojowych. Obowiązek ten należy koniecznie spełnić.

Oferowany kurs spełnia wymagania programowe obowiązkowego szkolenia określone w treści Rozporządzenia MRiRW z dnia 2018-03-12 w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt.

Co da mi ten kurs?

Absolwenci szkolenia uzyskują:

 • wiedzę na temat realizacji czynności uboju wszelkich gatunków zwierząt z zastosowaniem wszystkich przewidzianych prawem metod ogłuszania
 • zaświadczenie o odbyciu obowiązkowego szkolenia opisanego w treści Art. 21 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 oraz Rozporządzenia MRiRW z dnia 2018-03-12 w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt

Procedurę uzyskania świadectwa kwalifikacji należy przeprowadzić przed Powiatowym Lekarzem Weterynarii okazując:

 • zaświadczenie o odbytym w NOVUM szkoleniu
 • zaświadczenie o posiadanej praktyce zawodowej na stanowisku ubojowym

Świadectwo kwalifikacji UE - zobacz >>>

Zarys programu szkolenia

 

Czas realizacji kursu - 8 godzin.

 

 Tematyka wykładów:

 

 1. Wybrane zagadnienia fizjologii zwierząt:
  • zachowania zwierząt - behawior,
  • mechanizm stresu u zwierząt,
  • miopatie stresowe.
 2. Dobrostan zwierząt - definicja i znaczenie pojęcia.
 3. Choroby zwierząt i zagrożenia epidemiczne:
  • mechanizmy rozprzestrzeniania chorób zakaźnych,
  • najgroźniejsze jednostki chorobowe zwierząt,
  • zoonozy,
  • badania przedubojowe zwierząt i poubojowe badania mięsa.
 4. Ochrona zwierząt – omówienie zagadnień etycznych i prawnych regulujących sposób traktowania zwierząt:
  • Ustawa o ochronie zwierząt,
  • Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt i przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych zwierząt,
  • kontrola realizacji i egzekwowanie przepisów prawa, 

 1. Omówienie przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1099 z dnia 2009-09-24 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania – procedury i czynności:
  • obchodzenie się ze zwierzętami i opieka przed skrępowaniem,
  • krępowanie zwierząt w celu ogłuszenia lub uśmiercenia,
  • ogłuszanie zwierząt,
  • ocena skuteczności ogłuszenia,
  • pętanie lub podwieszanie żywych zwierząt,
  • wykrwawianie żywych zwierząt,
  • różnorodność procedur uboju, ubój zgodny z Art. 4 ust. 4 Rozporządzenia 1099/2009 ("rytualny").
 2. Metody ogłuszania i uboju, szczególne zasady postępowania przy uśmiercaniu wybranych gatunków zwierząt: koniowate, bydło, trzoda chlewna, drób, pisklęta i zarodki w jajach, zajęczaki, zwierzęta futerkowe, ryby.
 3. Uregulowania obowiązujące przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej - Rozporządzenia MRiRW z dnia 2006-12-29.
 4. Przepisy obowiązujące przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (poza rzeźnią, tzw. „ubój domowy”) – Rozporządzenie MRiRW z dnia 2010-10-21.
 5. Rzeźnie rolnicze – zasady działania (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2019-12-20.
 6. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy uboju zwierząt i w przetwórstwie mięsa - Rozporządzenie MRiRW z dnia 1999-03-10.
 7. Egzamin kompetencyjny na zakończenie szkolenia.

 
Zapisy na kurs
Przebieg szkolenia

1

Zainteresowany? - Wypełnij i wyślij zgłoszenie

Formularz zgłoszenia dostępny na naszej stronie (kliknij przycisk). - Cena kursu 380 zł.

2

Potwierdzenie zgłoszenia

Po wysłaniu zgłoszenia otrzymasz korespondencję z potwierdzeniem jego przyjęcia oraz podstawowe informacje organizacyjne (e-mail + SMS).

3

Opłać kurs

Wykonaj przelew na podstawie informacji z „Potwierdzenia”.

Jeśli pilne, nie czekaj na potwierdzenie, pobierz dane, dokonaj przelewu i prześlij nam potwierdzenie operacji (e-mail, SMS, fax).

4

Rozpocznij naukę

Po otrzymaniu opłaty lub potwierdzenia przelewu otrzymasz:

kurs ONLINE

 • fakturę za naszą usługę
 • instrukcję użytkowania platformy edukacyjnej kursu
 • login i hasło dostępu do platformy edukacyjnej

kurs STACJONARNY

 • wiążący termin i miejsce szkolenia
 • zaproszenie do udziału w zajęciach

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

Cena kursu obejmuje udział w szkoleniu i egzaminie kompetencyjnym.

Zaświadczenia o odbyciu kursu wydawane są w dniu szkolenia (kurs stacjonarny) lub przesyłane elektronicznie (e-mail) i równolegle pocztą priorytetową (kurs online).

Okres oczekiwania na oryginał dokumentu – nie dłużej niż 7 dni od zakończenia szkolenia.

Zaświadczenia wysyłane są na adres płatnika, tożsamy z treścią faktury.

Najczęściej zadawane pytania

Kurs stacjonarny - jeden dzień, 8-10 godzin szkolenia. Kurs online - jak długo chcesz. Za cenę kursu uzyskujesz dostęp do platformy kursu na okres 14 dni. Opanowanie programu nauczania wymaga 8-9 godzin współpracy z komputerem. Czas ten można rozłożyć na dowolne etapy i uczyć się w dowolnie wybranej porze dnia lub nocy.

Kursy stacjonarne odbywają się w wieloosobowych zespołach dydaktycznych, w grupach organizowanych na zasadzie "wolnego naboru" (zgłoszenia indywidualne) lub w grupach organizowanych przez zakłady pracy bądź instytucje. Na kursie online uczysz się indywidualnie i w dowolnym tempie.

Wcale nie musisz się przygotowywać. Współpraca z naszą platformą edukacyjną jest bezproblemowa i przyjazna nawet dla osób bez wcześniejszych doświadczeń pracy przy komputerze.

Po ukończeniu szkolenia należy uzyskać zaświadczenie z zakładu pracy (ubojni) potwierdzające posiadaną praktykę przy wykonywaniu konkretnych czynności na linii uboju określonego gatunku zwierząt (wymagane minimum 3 miesiące praktyki). Z obu dokumentami trzeba zgłosić się do Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego dla miejsca zamieszkania lub miejsca pracy. Świadectwo wydane zostanie z po rozpatrzeniu przedstawionych dokumentów w toku standardowej procedury administracyjnej. UWAGA! Jeśli ubiegasz się o świadectwo kwalifikacji w związku z realizacją uboju dla potrzeb własnych lub w tzw. "rzeźni rolniczej" (ubój na trenie gospodarstwa rolnego) nie musisz dysponowiać zaświadczeniem potwierdzającym posiadaną praktę zawodową.

NOVUM - najlepszy wybór.

Wyszkoliliśmy tysiące słuchaczy. Ty też możesz nam zaufać.

 • Firma z 30 letnią tradycją
 • Tysiące zadowolonych klientów
 • Życzliwa obsługa
 • Łatwy kontakt
 • Kompetentni wykładowcy
 • Kursy online i stacjonarne
 • SZYBKO, WYGODNIE, TANIO

Komentarze i opinie

Oceny i opinie naszych kursantów, z ostatnich miesięcy szkoleń.

Jan Kowalski
Dziękuję za profesjonalne szkolenie
Anna Marzec
Serdecznie polecam

© Copyright 2024 NOVUM - Realizacja Agencja SEO Kielce SEMLife.pl